Paralel Oturum 1.1 – Belediyeler için iş yaratımı ve sürdürülebilir geçim kaynakları bağlamında özel sektör ortaklıklarının önemi

Göç ve yerinden edilmeye yönelik yerel yanıtların en önemli unsurlarından birisi göçün sosyal ve ekonomik etkileri karşısında daha dayanıklı olabilmeleri için mülteciler ve göçmenler için istihdam imkanları yaratılmasıdır. Göçmenler ve mültecilerin, özellikle ev sahibi topluluklara sağlanan imkanlara engel olmaksızın, ekonomiye entegre edilmesi ihtiyacı dikkate alındığında yerel yönetimlerin çabaları ve özel sektörle kurulan ortaklıklar büyük önem kazanmaktadır.

Bu oturum yerel yönetişim aktörlerinin mülteciler ve göçmenlerin yerel düzeyde işlere ve istihdam imkanlarına erişimini sağlama konusundaki rolünü ele almaktadır. Oturum belediyelerin kayıt dışı işçilerin kayıt altına alınması ve entegrasyonu için imkanlar yaratılmasına odaklanırken özellikle de kayıt dışı sektörde aşırı temsil edilen kadınlar için insana yakışır geçim imkanlarının garanti altına alınması amacıyla özel sektörle nasıl başarılı işbirlikleri kurulduğunu incelemektedir.

Yerel ortaklar, göçmenler, mülteciler ve aynı zamanda ev sahibi topluluklar için nasıl kayıtlı iş imkanları yaratabilir ve/veya var olan imkanları arttırabilirler? Bu sürecin desteklenmesi için özel sektörle ortaklık modellerine ilişkin iyi uygulama örnekleri nelerdir? Çevrimiçi platformlar gibi yeni teknolojilerin ekonomik fırsatları teşvik etmedeki rolü nedir?

KONUŞMACILAR

 • Khaled Bablli
  Khaled Bablli
  Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği Başkanı (SIAD)
 • Arda Batu
  Arda Batu
  TÜRKONFED Genel Sekreteri
 • Ayşegül Yalçın Eriş
  Ayşegül Yalçın Eriş
  Genel Koordinatör Yardımcısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)
 • Šuhret Fazlić
  Šuhret Fazlić
  Bihac Belediye Başkanı, Bosna Hersek
 • Gordon Noble
  Gordon Noble
  Politika ve Savunuculuk Başkanı, Avustralya Sürdürülebilir Finans İnisiyatifi
 • Teodor Petkov
  Teodor Petkov
  Vitosha Belediye Başkanı, Bulgaristan
 • Adnan Ünverdi
  Adnan Ünverdi
  Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası
Khaled Bablli
Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği Başkanı (SIAD)

Khaled Bablli 1966 yılında Suriye’nin Halep şehrinde doğmuştur. 1989 yılında Halep Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun olan Bablli, Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SIAD) Başkanlığını yapmaktadır. Çalışmalarıyla Suriyeli girişimciler arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı ve girişimcilik programları aracılığıyla özellikle yeni mezun gençlere iş olanakları sağlamayı hedefleyen Bablli, Başkanlık görevinin yanı sıra  2013 yılından beri Arak İnşaat isimli bir şirketin de Direktörlüğünü yapmaktadır. Evli olan Bablli dört çocuk babasıdır.

Arda Batu
TÜRKONFED Genel Sekreteri

The Browning School’da lise öğrenimini tamamlayan Arda Batu, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Avrupa Parlamentosu’nda stajını tamamlayarak, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden “Yüksek Lisans” derecesini aldı. 2003 yılında, Yeditepe Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak profesyonel hayatına başladı. 2007 – 2010 yıllarında akademik ve sivil toplum çalışmalarının yanında hukuk ve yatırım danışmanlığı şirketi HB Consultancy Group’da proje yöneticisi olarak görev aldı. 2010 – 2011 yıllarında Londra merkezli Aleph Consulting şirketinde siyasi ve ekonomik risk analiz danışmanı olarak çalıştı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndaki (TÜRKONFED) Genel Sekreterlik & Yönetim Kurulu üyeliği görevi öncesinde StratejiCo isimli stratejik iletişim ve danışmanlık şirketinde yöneticiliğin yanı sıra akademik ve sivil toplum çalışmalarına devam etti. Federal Mogul İzmit Piston A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu, Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) yönetim kurulu ve Turkish Policy Quarterly yazı kurulunda bulunan Batu, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO: Kamu Diplomasi Bölümü, Dünya Bankası, GMF gibi çeşitli kuruluşlarla projeler tasarlayıp yönetti.

Ayşegül Yalçın Eriş
Genel Koordinatör Yardımcısı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)

Ayşegül Yalçın Eriş, Türkiye’deki sığınmacılar ve göçmenlere yardım etmek amacıyla bağımsız, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir kurum olarak 1995 yılında Ankara’da kurulan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) Genel Koordinatör Yardımcısıdır. Eriş aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Mülteci Hakları Çalışma Gurubu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Eriş, SGDD-ASAM ile çalışmaya başlamadan evvel 15 yıl serbest avukatlık yapmıştır. Bu süre boyunca fikri mülkiyet hakları alanında şirketler ve insan hakları alanında bireylerle çalışan Eriş, daha sonra SGDD-ASAM bünyesinde Koruma Departmanında avukat olarak çalışmaya başlamıştır. SGDD-ASAM’daki kariyerine Proje Koordinatörü olarak devam eden Eriş, bu süreçte “Suriyeli Mülteciler için Eğitim Kampüsü ve Entegre Koruma” ve Suriyeli Olmayan Sığınmacılar ve Mülteciler için Korumanın Devamlılığı Yoluyla Koruma Mekanizmalarını Geliştir” isimli iki projenin koordinatörlüğünü yapmıştır. Eriş 2018 yılından bu yana SGDD-ADAM’da Genel Koordinatör Yardımcılığını görevini yürütmektedir. Seyahat etmekten ve farklı kültür tanımaktan hoşlanan Eriş 13 ve 9 yaşlarında iki çocuk annesidir.

Šuhret Fazlić
Bihac Belediye Başkanı, Bosna Hersek

17 Nisan 1961’de Bihaç’ta doğan Šuhret Fazlić, 1985 yılında Saraybosna’daki Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olmuştur. Michigan State Üniversitesi’nden İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Master derecesine ve Michigan State Üniversitesi’nden Sertifikalı İnsan Kaynakları Uzmanı unvanına sahiptir. Michigan Eyaleti Grait İşyeri Geliştirme Ofisi’nde staj yaptığı gibi yine burada maaş modelleri alanında araştırmalar yapmıştır; yani memurların motive edilmesi, işyeri stresiyle ilgili sorunlar ve hükümette, küçük ve orta ölçekli aile işlerinde başarıyı motive etme alanında araştırmaları vardır. Şimdiye kadar yönetim alanında iki bilimsel makale yayınlamıştır. 1992-1995 yılları arasında Bosna-Hersek’teki savaş sırasında Fazlić, BİH Ordusu’nun 5. Kolordu Komutanlığına üye olmuştur. Bosna-Hersek’de özel ve kamu sektörlerinde ve uluslararası organizasyonda kapsamlı bir çalışma ve yönetim tecrübesine sahiptir (YTD Bölge Ofisi Başkanı, Bihac Belediye Başkanı Danışmanı, Una Sana Kantonu Başbakanı Danışmanı, FBI Özelleştirme Dairesi Başkanı vb.). 1998-2000 yılları arasında Una Sana Kantonu Meclisi Üyesi ve 2000-2002 döneminde BH Federasyonu Parlamentosu Temsilciler Meclisi Üyesi idi. 2008 yerel seçimlerinde ve 2012’de Bihać Belediye Meclisinde belediye meclis üyeliğine seçilmiştir. 2016’daki yerel seçimlerde de Bihac Belediye Başkanı seçilmiştir.

Gordon Noble
Politika ve Savunuculuk Başkanı, Avustralya Sürdürülebilir Finans İnisiyatifi

Gordon Noble, Avustralya Sürdürülebilir Finans İnisiyatifi’nde Politika ve Savunuculuk Başkanı’dır. Noble daha önce, Avustralya Emeklilik Fonları Birliği’nde Yatırım ve Ekonomi Direktörü olarak görev yapmıştır. Bu görev kapsamında sorumlulukları yatırım stratejisi ve paydaş ilişkilerini kapsamış, mali sistem istikrarı, altyapı, inovasyon, sermaye piyasaları ve sabit faizli piyasalara odaklanmıştır. Noble, Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım İlkeleri sekreterliğinde çalışmış; Avustralya Sorumlu Yatırım Birliği bünyesinde Sorumlu Yatırım Akademisi’ni kurmuştur. Halihazırda PRI olarak anılan çevrimiçi eğitim programı, çevre, toplum ve yönetişim sorunlarının nasıl dahil edileceği konusunda yatırımcılara eğitim vermektedir. Sürdürülebilirlik odaklı yatırım yönetim işletmesi olan Inflection Point Capital Management’ın Asya-Pasifik Direktörü olarak, müşteri yönetimi, araştırma ve iletişim faaliyetlerini yürütmüştür. Noble, UNHCR Avustralya Program Komitesi üyesidir.

Teodor Petkov
Vitosha Belediye Başkanı, Bulgaristan

Teodor Petkov 2015 yılından bu yana Vitosha Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2019 yılı Ekim ayında yeniden Belediye Başkanı seçilen Petkov aynı zamanda mühendistir. Petkov evlidir ve bir kızı vardır.

Adnan Ünverdi
Yönetim Kurulu Başkanı, Gaziantep Sanayi Odası

1962 yılında Gaziantep’te dogdu. İlk, orta ve lise’yi Gaziantep’te tamamladıktan sonra 1983 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler fakültesi işletme bölümünden mezun oldu.

1986 yılında pamuk ipliği ticareti ile iş hayatına girdi. 1990 yılında Plaspen Plastik A.Ş. olarak Gaziantep’te ilk plastik kapı ve pencere üretimini gerçekleştirdi. 2006 yılından itibaren Ünplast olarak kimyasal karışımlarla plastik kapı ve pencere üretimini gerçekleştirdi. 2006 yılından itibaren Ünplas olarak kimyasal karışımlarla plastik granül işine devam etmektedir.

1997-1999 yılları arasında Gaziantep Genç İşadamları Derneğin’de Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2009 yılları arasında Gaziantep Serbest Bölgesi A.Ş. Muhasip Üye olarak görev yaptı. 1999 yılından itibaren Gaziantep Sanayi Odasında sırası ile Yönetim Kurulu Üyesi, Muhasip Üye ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. T.O.B.B. de Genel Kurul Üyeliğim, Gaziantep tenis kulubü üyeliğim devam etmektedir.